Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot) 

   Dąbrowska, Izabela Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Celem opracowania było zwrócenie uwagi na wizję Korczakowskiej organizacji społeczności dziecięcej analizowanej poprzez pryzmat systemu wychowawczego Domu Sierot. Idea ta stwarzała bariery dla anarchii, chroniła osoby ...
  • Janusz Korczak. Między Polską a Palestyną 

   Bybluk, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   W artykule o charakterze biograficznym Janusz Korczak. Między Polską a Palestyną prezentowany jest fragment życia i pracy wybitnego polskiego pedagoga i pisarza, Janusza Korczaka, w latach 30. XX wieku, kiedy starzejący ...