Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Zagadnienie migracji w nauczaniu Kościoła katolickiego 

      Zaborski, Maciej (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
      Zjawisko migracji ludności (łac. migratio) znane jest od niepamiętnych czasów. Ma za cel zmianę miejsca pobytu jednostki bądź grupy. Przemieszczenie to ma zabarwienie historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne, ale i ...