Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów 

      Zajdel, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
      Ocena to istotny element funkcjonowania ucznia w placówce, jak i sposób na opanowanie grupy przez nauczyciela. Na aspekty oceniania ucznia przez nauczyciela ma wpływ wiele czynników, w tym między innymi: jego własne ...