Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • „Teatr dla dzieci” a „teatr dziecięcy” z perspektywy konfiguracjonizmu Margaret Mead 

   Szczepska-Pustkowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
   Koncepcja Margaret Mead uwypukla fakt, że relacja dziecko–teatr może być odczytywana w dwóch formułach. Można mówić o „teatrze dla dzieci”, w którym dziecko jest biernym odbiorcą sztuki tworzonej dlań przez profesjonalistów, ...
  • Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo 

   Szczepska-Pustkowska, Maria; Lewartowska-Zychowicz, Małgorzata; Strumska-Cylwik, Longina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Zamysłem tekstu jest próba zrekonstruowania i zaktualizowania koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego. Przedsięwzięcie wydaje się znaczące w kontekście wzrastającej roli państwa we współczesnej europejskiej ...
  • W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciństwa z Arystotelesem w tle 

   Szczepska-Pustkowska, Maria (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Dzieciństwo dawno przestało być kategorią zdefiniowaną jednoznacznie. Od chwili swego pojawienia się w obszarze kultury, na skutek różnorakich głębokich jej przemian zostało wielokrotnie zdekonstruowane. Prezentacja tej ...