Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec seksualności 

      Stasiak, Justyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
      W niniejszym artykule przedstawiony został mechanizm transmisji międzypokoleniowej w odniesieniu do procesu kształtowania się postaw wobec seksualności. Jego zasadniczym celem było zaprezentowanie wyników badań zmierzających ...