Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Idea uniwersytetu: aktualność tradycji Humboldta? 

      Sauerland, Karol (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
      Autor opisując humboldtowski model nauczania, przekonuje czytelnika, że idea partnerskiej wspólnoty uczących i uczących się, którzy poszukują odpowiedzi na dręczące współczesnych badaczy pytania, nie stracił na aktualności. ...