Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Symbol jako kategoria dydaktyczna. Hermeneutyczna idea badawcza 

      Ratajczak-Parzyńska, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
      Celem artykułu jest ukazanie, że symbol jest ważną kategorią dydaktyczną w zakresie kształcenia humanistycznego. Przedstawiono rekapitulacje dociekań teoretycznych oraz kwestie metodologiczne wraz z wynikami badań. W ramach ...