Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje pedagogiczne 

   Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie psychologicznych oraz pedagogicznych mechanizmów syndromu wyuczonej bezradności. W pierwszej części autorka prezentuje psychologiczne modele wyuczonej bezradności, następnie ...
  • The relationship between language learning strategies and learned helplessness 

   Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   The intent of the present study is to investigate the relationship between language learning strategies and learned helplessness. For this purpose, a questionnaire was administered to 371 secondary school students (first, ...
  • Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu - codzienność - rzeczywistość szkolna 

   Kolber, Magdalena (2016)
   Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy propagowanym przez media wizerunkiem człowieka sukcesu – młodym, atrakcyjnym, spełnionym osobiście i zawodowo – a jakością jego życia. Część pierwsza pokazuje, w jaki sposób ...
  • Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji 

   Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...