Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 

   Jankowiak, Barbara; Jaskulska, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
   Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wymogła na nauczycielach zmianę sposobu nauczania z tradycyjnej bezpośredniej relacji w klasie szkolnej do kształcenia na odległość. W tekście przedstawione zostały wyniki badań własnych nad ...
  • Dobry z zachowania 

   Jaskulska, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
   Tekst jest refleksją nad szkołą jako instytucją oceniającą ucznia, również jego zachowanie. Regulaminy oceniania zachowania, niejednokrotnie pełne absurdów, odsłaniają słabość narzędzia, jakim jest ocena zachowania. ...