Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • The Brief Resilience Coping Scale - polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej 

      Piórowska, Anna; Basińska, Małgorzata; Piórowski, Krzysztof; Janicka, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej wersji Krótkiej Skali Prężności Zaradczej (The Brief Resilience Coping Scale – BRCS) stworzonej przez V. G. i K. Sinclair A. Wallston służącej do pomiaru w grupie osób ...