Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny 

      Hnatiuk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2020)
      W artykule opisano zależność efektywności kształcenia od czynników subiektywnych i obiektywnych. Zwrócono uwagę na rozbieżność w poglądach odnośnie do predyktorów skuteczności procesu uczenia się–nauczania. Na tle ...