Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Edukacja dla przedsiębiorczości 

      Hicks, Stephen (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
      Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania ...