Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych 

      Herzberg, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
      Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom ...