Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Uczyć się od studenta 

      Groenwald, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      Celem artykułu jest: (a) podzielenie się krytyczną refleksją nad własnym warsztatem dydaktycznym, w tym przypadku – próbą zmodyfikowania wykładu z podstaw pedeutologii dla studentów I roku pedagogiki wczesnej edukacji, ...