Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej 

      Garbula, Joanna Maria; Kowalik-Olubińska, Małgorzata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
      Autorki poddają analizie różne podejścia do procesu konceptualizowania dzieciństwa. W pierwszej części artykułu prezentują uniwersalny model dzieciństwa wywodzący się z dominującego w psychologii rozwojowej uniwersalnego ...