Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego 

      Dudak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, ...