Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Kompetencja globalna w szkole 

   Dernowska, Urszula (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Autorka artykułu - zainspirowana doświadczeniami dydaktycznymi Williama Powella i Ochan Kusumy-Powell, autorów książki „How to Teach Now” - podejmuje próbę określenia warunków sprzyjających kształtowaniu w uczniach kompetencji ...
  • Wartości w organizacji szkolnej z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych 

   Tłuściak-Deliowska, Aleksandra; Dernowska, Urszula (2016)
   Przedmiotem tekstu będzie prezentacja wyników badań dotyczących poziomu wartości organizacyjnych w wybranych szkołach gimnazjalnych. W badaniu wzięło udział 102 nauczycieli z 6 szkół. Na podstawie dominujących wartości ...