Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych (?) 

      Rudnik, Anna; Czykier, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
      Niniejszy tekst traktuje o możliwościach uczenia się ludzi w okresie późnej dorosłości, wskazuje na możliwości i korzyści wynikające z aktywności edukacyjnej, realizowanej w tej fazie życia, a także podejmuje tematykę ...