Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Aksjologiczne konteksty słabości sfery publicznej 

      Czerwiński, Kazimierz (2016)
      W artykule postawiono tezę, że wielu uwarunkowań słabości sfery publicznej należy poszukiwać w obszarze aksjologii. Słabość sfery publicznej przejawia się m.in. obecnością populizmu, manipulacji i indoktrynacji. Negatywne ...