Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Analiza prac plastycznych dzieci z perspektywy klasycznego postrzegania piękna 

      Cierkosz, Iwona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
      Głównym celem zaprezentowanych rozważań jest ukazanie specyficznych cech dzieła dziecięcego, nawiązujących do Wielkiej Teorii Piękna, za której główne wyznaczniki niezaprzeczalnie uznać należy proporcję, symetrię, ład i ...