Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Dysleksja w mediach 

   Chodyna-Santus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W artykule przedstawiono analizę przekazów medialnych na temat dysleksji, koncentrując się na kontrower - sjach i emocjach dotyczących zaburzenia występujących w opinii publicznej. dostępna w mediach wiedza publicystyczna ...
  • Manfred Spitzer / Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk 2013 

   Chodyna-Santus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  • Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii 

   Chodyna-Santus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   Medykalizacja jako proces, w którym zjawiska „niemedyczne” stają się faktem medycznym opisywanym jako choroba czy zaburzenie jest jednym z najbardziej znaczących zjawisk społecznych ostatnich kilku dekad. Proces jest ...
  • Spór wokół dysleksji 

   Chodyna-Santus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Autorka, mając na uwadze wielość definicji dysleksji, typologii i teorii związanych z jej etiologią, podejmuje jednak próbę przedstawienia dysleksji w kontrowersyjnych ujęciach, ukazując niejednoznaczności wokół tego zjawiska. ...