Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Street Fashion of Japan jako próba konstruowania tożsamości młodzieży japońskiej 

      Cylkowska-Nowak, Mirosława; Butkiewicz, Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
      Młodość jest fazą życia, w której podejmowane są liczne próby poszukiwania i konstruowania tożsamości. Konstrukcje tożsamości w czasach ponowoczesnych charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem, zmiennością i ulotnością. ...