Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorSzczepańska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-01-26T13:54:49Z
dc.date.available2018-01-26T13:54:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSzczepańska M., Innowacje społeczne w polskich miastach, W: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017, s. 219-228.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4832
dc.description.abstractArtykuł prezentuje przykłady innowacji społecznych w polskich miastach. Są one rozumiane jako tworzenie i implementacja nowych rozwiązań, które odpowiadaj na potrzeby i zwalczają problemy społeczne. Analizie poddano Rodzinny Dom Sąsiedzki, świetlicę dla dzieci we wspólnocie mieszkaniowej, banki czasu, kooperatywę; spożywczą ,,DOBRZE”, alternatywne formy transportu zbiorowego carpooling, rowery miejskie i budżety partycypacyjne. Największą grupę stanowią przypadki innowacji społecznych inicjowanych i realizowanych przez organizacje pozarządowe, stymulowane przez politykę Unii Europejskiej. Autorka identyfikuje czynniki innowacji społecznych w polskim kontekście: zaangażowanie obywatelskie, kultura narodowa, kapitał społeczny, tolerancję niepewności, wzory współpracy oraz postawę władz lokalnych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectinnowacje społeczneen_US
dc.subjectzaangażowanie obywatelskieen_US
dc.subjectkapitał społecznyen_US
dc.subjectwspółpracaen_US
dc.subjectpostawa władzen_US
dc.titleInnowacje społeczne w polskich miastachen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord