DSpace Repository

Preferencje w zakresie wartości i poziom centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach

Show simple item record

dc.contributor.author Czyżowska, Dorota
dc.contributor.author Gurba, Ewa
dc.contributor.author Białek, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2018-01-26T12:44:49Z
dc.date.available 2018-01-26T12:44:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4824
dc.description An attempt is made in the presented research to identify which values guide the actions of young Polish adults. It seeks to explore whether there is a difference between those affecting people in relationships and those who are single as well as examining the relationship of how the values of young adults are shaped by their religiosity. The research was conducted with a sample of 637 adults aged 22 to 42. The group consisted of 329 women and 308 men. 53% were in couples and 47% were single. To assess their values, the Schwartz Value Survey (SVS) was deployed in the Polish version developed by Cieciuch and Zaleski whilst religiosity was gauged with Zarzycka's version of Huber' s C-15.Amongst the preferred values identified by the group of adults were kindness and autonomy, although there was a marked difference in how coupes and singles as to the perceived benefits of them. In terms of the centrality of religion, no discernible difference was detected between the two groups. The results indicated a link between religiosity and prized values and the relations between the two transpired to be similar in both groups researched. en_US
dc.description.abstract W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, jakimi wartościami kierują się polscy młodzi dorośli i czy są w tym zakresie różnice między osobami będącymi w związkach i żyjącymi w pojedynkę, a także jak kształtują się zależności między preferowanymi przez młodych dorosłych wartościami a ich religijnością. Badaniami objęto 637 osób w wieku od 22 do 42 lat. W badanej grupie było 329 kobiet i 308 mężczyzn. 53% badanych stanowiły osoby żyjące w związkach, a 47% - osoby żyjące w pojedynkę. Do badania wartości wykorzystano Kwestionariusz Portretów PVQ Schwartza w polskiej adaptacji Cieciucha i Zaleskiego, a do badania religijności posłużono się Skalą Centralności Religijności C-15 Hubera w polskiej adaptacji Zarzyckiej. Do najbardziej preferowanych wartości w grupie młodych dorosłych należały życzliwość oraz kierowanie sobą, gdzie odnotowano istotną różnice między singlami i osobami pozostającymi w związkach na korzyść tych pierwszych. W zakresie centralności religijności nie stwierdzono różnic między osobami żyjącymi w pojedynkę i będącymi w związkach. Wyniki badań wskazały na związek między religijnością i cenionymi wartościami, a relacja między religijnością i wartościami okazała się podobna w grupie osób będących w związkach i żyjących w pojedynkę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject młodzi dorośli en_US
dc.subject single en_US
dc.subject osoby żyjące w związkach en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject religijność en_US
dc.subject young adults en_US
dc.subject single en_US
dc.subject relationships en_US
dc.subject value en_US
dc.subject religiosity en_US
dc.title Preferencje w zakresie wartości i poziom centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach en_US
dc.title.alternative Preferences regarding the value and centrality of religiosity amongst single young adults and those living in relationships en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record