DSpace Repository

The development of the family within the context of the assisted reproductive technology process: a socio-ecological model of understanding the IVF process in Poland

Show simple item record

dc.contributor.author Pooley, Julie Ann
dc.contributor.author Malina, Alicja
dc.date.accessioned 2018-01-26T11:51:42Z
dc.date.available 2018-01-26T11:51:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4816
dc.description Dla par, które mają trudność z poczęciem dziecka, stosowanie technologii wspomaganej reprodukcji stanowi często jedyną możliwość powiększenia rodziny. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod wspomaganego rozrodu jest in vitro ze względy na wysoką skuteczność tej metody. Na całym świecie świadomość, postawy wobec in vitro i rozpowszechnienie metody różnią się. Wykorzystanie modelu ekologicznego pozwala poddać analizie sytuację pary małżeńskiej i przyjrzeć się relacjom wewnątrzrodzinnym oraz otoczeniu rodziny w kontekście społecznym, w którym funkcjonuje. W związku z tym niniejszy artykuł proponuje wykorzystanie modelu Bronfenbrennera znanego jako teoria systemów ekologicznych jako teoretycznego modelu rozważania nad rozwojem rodziny poddającej się leczeniu niepłodności metodą in vitro. en_US
dc.description.abstract For couples that have issues in conceiving a child the use of assisted reproductive technologies like IVF provide an opportunity to bring a child to the union of the couple and develop a family. Across the world the awareness, attitudes and utility of IVF differs and thus an opportunity exists to assist in understanding the development of couples and families undergoing IVF. Utilising a socio-ecological model allows the context of the couple to be explored and look at the impacts on the couple from a systemic approach. Therefore this article proposes the utility of Bronfenbrenner’s socio-ecological model of development as an ideal theoretical model for exploring the development of couple undergoing IVF. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject niepłodność en_US
dc.subject rozwój rodziny en_US
dc.subject teoria systemów en_US
dc.subject in vitro en_US
dc.subject infertility en_US
dc.subject family development en_US
dc.subject systems theory en_US
dc.title The development of the family within the context of the assisted reproductive technology process: a socio-ecological model of understanding the IVF process in Poland en_US
dc.title.alternative Rozwój rodziny w kontekście technik wspomaganego rozrodu: socjoekologiczny model rozumienia zastosowania procedury in vitro w Polsce en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record