Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Henryk Pochanke
  O nowoczesną interpretację kształcenia politechnicznego
 • Edmund Fryckowski
  Filozoficzne aspekty rozwoju techniki
 • Jerzy Napiórkowski
  Rola nauczyciela pracy-techniki w kształceniu politechnicznym i wychowaniu przez pracę
 • Tadeusz Pracki
  Rola nauczyciela przedmiotu praca-technika w kształtowaniu kultury technicznej młodzieży
 • Jerzy Napiórkowski
  O determinantach poziomu wiadomości technicznych uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
 • Krystyna Kluczkowska
  Poziom wiadomości technicznych absolwentów klasy VIII - uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego
 • Andrzej Michalski
  Badania nad skutecznością kształcenia uczniów szkół podstawowych w zakresie elektroniki
 • Ryszard Szeremeta, Andrzej Michalski
  Efekty kształcenia uczniów średnich szkół ogólnokształcących w zakresie elektrotechniki i elektroniki
 • Andrzej Mchalski, Ryszard Szeremeta
  Trudności występujące w nauczaniu elektroniki i elektrotechniki w liceach ogólnokształcących (na podstawie badań przeprowadzonych w województwie bydgoskim i włocławskim)
 • Teresa Retmańska
  Realizacja wycieczek do zakładów produkcyjnych w klasach V-VIII szkoły podstawowej (komunikat z badań)
 • Grzegorz Nowicki
  Sprawność fizyczna i zręczność manualna uczniów szkół zawodowych a kierunek kształcenia zawodowego
 • Roman Ossowski
  Problemy orientacji zawodowej w programach szkoły ogólnokształcącej
 • Krystyna Kuligowska
  Wychowanie przez pracę w przedszkolu
 • Lech Graj
  Badania nad zastosowaniem żywic poliestrowych do łączenia rozdrobnionego drewna
 • Maksymilian Kranz
  Porównanie metody rodankowej fenantrolinową do oznaczania żelaza w wodzie
 • Maksymilian Kranz
  Otrzymywanie antykorozyjnego pigmentu
 • Teresa Tomaszewska, Stanisław Zieliński
  Badania na symulatorze silnikowych układów zapłonowych iskrowych w rozwiązaniu konwencjonalnym i z zastosowaniem elementów półprzewodnikowych
 • Marian Stańczak
  Uogólnione siły Lagrange’a od energii potencjalnej w ruchu mechanizmów wielokorbowych
 • Marian Stańczak
  Uogólnione siły działania czynnika roboczego w tłokowych silnikach wielokorbowych
 • Ewaryst Grodzki, Stanisław Trojanek
  Uwagi dotyczące obliczania żywotności pasów klinowych
 • Stanisław Krasucki
  Jerzy Lachowski
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej