DSpace Repository

Przyszłość przez przeszłość - rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa

Show simple item record

dc.contributor.author Raczyński, Mikołaj
dc.date.accessioned 2017-09-12T13:03:18Z
dc.date.available 2017-09-12T13:03:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4325
dc.description The definition of patriotism is usually restricted to the conclusion that its aim is mere cultivation of the historical memory. However, patriotism has two distinct faces: one pointed at the past and the other focused on the present. What is more, in the opinion of many scholars, patriotism doesn’t need to be closely related to one nation or culture. An interesting concept of constitutional patriotism was developed by German historians and philosophers during the debate on national identity after World War II. Jürgen Habermas has been one of the founders of this project. According to the German philosopher, constitutional patriotism doesn’t mean just positivist constitutional acts, but some abstract forms, interpretations of a particular community. Such universal principles may be, for instance, procedures of sovereignty and liberal rights. The following article conveys arguments indicating that the role of history is very important in the concept of constitutional patriotism by Jürgen Habermas. en_US
dc.description.abstract Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno, najczęściej podkreślane, skierowane ku przeszłości i drugie ukierunkowane na teraźniejszość, a nawet przyszłość. Co więcej, zdaniem wielu badaczy patriotyzm nie musi być ściśle związany z jednym narodem czy kulturą. Wartą zainteresowania koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego podczas dyskusji o tożsamości narodowej toczonych po II wojnie światowej wypracowali historycy i filozofowie niemieccy. Jednym z popularyzatorów tego projektu był i cały czas jest Jürgen Habermas. Według niemieckiego filozofa patriotyzm konstytucyjny to nie pozytywistyczne zasady konstytucyjne, ale pewne abstrakcyjne formy, sposoby interpretacji spajające określoną zbiorowość. Takimi uniwersalnymi zasadami mogą być procedury suwerenności oraz liberalne prawa jednostki. Patriotyzm konstytucyjny wydaje się odchodzić od tradycyjnego powoływania się na pamięć historyczną. Zamiast niej proponuje nie tyle czystą naukę, ale próbę uzyskania samoświadomości poprzez jej znajomość. W artykule przedstawiono argumenty wskazujące na to, że w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego proponowanej przez J. Habermasa refleksyjnie opracowana historia odgrywa bardzo istotną, a nawet kluczową rolę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject Jurgen Habermas en_US
dc.subject constitutional patriotism en_US
dc.subject history en_US
dc.subject philosophy en_US
dc.subject democracy en_US
dc.subject patriotyzm konstytucyjny en_US
dc.subject historia en_US
dc.subject filozofia en_US
dc.subject demokracja en_US
dc.title Przyszłość przez przeszłość - rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa en_US
dc.title.alternative The future by the past: The role of history in the concept of constitutional patriotism of Jürgen Habermas en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record