DSpace Repository

Proces akcesyjny Chorwacji do Unii Europejskiej - implikacje dla dalszych rozszerzeń Wspólnoty

Show simple item record

dc.contributor.author Górecki, Maciej
dc.date.accessioned 2017-09-12T12:37:42Z
dc.date.available 2017-09-12T12:37:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4320
dc.description This article analyzes the possible implications of Croatia’s accession process for further expansion of the Community (officially aspiring to membership in the European Union aspires five countries - Albania, FYROM, Montenegro, Serbia and Turkey). In order to carry out the present historical relations between the EU - Croatia, the characteristic way of Croatia’s accession process on each of its stages, the state of its accomplishment by the designated official candidates, assessment of their nature of the relationship with the European Union and possible prospects for future membership. en_US
dc.description.abstract W niniejszym artykule dokonano analizy możliwych implikacji procesu akcesyjnego Chorwacji dla dalszych rozszerzeń Wspólnoty (oficjalny status państwa kandydującego do członkostwa w Unii posiada pięć państw - Albania, FYROM, Czarnogóra, Serbia oraz Turcja). W celu jej przeprowadzenia przedstawiono rys historyczny stosunków unijnochorwackich, specyfikę kształtowania procesu akcesyjnego Chorwacji na każdym z etapów, stan jego realizacji przez wskazanych oficjalnych kandydatów, oceny ich charakteru relacji z Unią Europejską oraz możliwe perspektywy przyszłego członkostwa. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject The European Union en_US
dc.subject Croatia en_US
dc.subject accession process en_US
dc.subject new members en_US
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject Chorwacja en_US
dc.subject proces akcesyjny en_US
dc.subject nowi członkowie en_US
dc.title Proces akcesyjny Chorwacji do Unii Europejskiej - implikacje dla dalszych rozszerzeń Wspólnoty en_US
dc.title.alternative The accession process of Croatia to the European Union - implications for future enlargement of the European Union en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record