DSpace Repository

Dyplomacja samorządowa jako innowacyjny instrument zarządzania regionem

Show simple item record

dc.contributor.author Bierzyńska-Sudoł, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-09-12T12:20:15Z
dc.date.available 2017-09-12T12:20:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4317
dc.description The aim of the article is to present self-government diplomacy as a novel, innovative form of international contacts realized by regional and local authorities, including the kujawsko-pomorskie voivodeship. The author has made a formal and statistical analysis of the various forms of functioning of this method of international cooperation. On this basis, the author concludes that local government diplomacy fosters the construction of international social, economic, cultural and other ties at local and regional level. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest zaprezentowanie dyplomacji samorządowej jako nowatorskiej, innowacyjnej formy kontaktów międzynarodowych realizowanej przez samorządy regionalne i lokalne, w tym województwa kujawsko-pomorskiego. Autorka dokonała analizy formalnej i statystycznej różnych form funkcjonowania tej metody współpracy międzynarodowej. Na tej podstawie autorka wnioskuje, że dyplomacja samorządowa sprzyja budowie międzynarodowych więzi społecznych, gospodarczych, kulturalnych i innych na poziomie lokalnym i regionalnym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject Self-government diplomacy en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject territorial self-government en_US
dc.subject kujawsko-pomorskie voivodeship en_US
dc.subject management en_US
dc.subject dyplomacja samorządowa en_US
dc.subject innowacyjność en_US
dc.subject samorząd terytorialny en_US
dc.subject województwo kujawsko-pomorskie en_US
dc.subject zarządzanie en_US
dc.title Dyplomacja samorządowa jako innowacyjny instrument zarządzania regionem en_US
dc.title.alternative Self-government diplomacy as an innovative management instrument region en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record