DSpace Repository

Przeszłość prawa pracy a współczesna polityka rynku pracy w Polsce

Show simple item record

dc.contributor.author Barszcz, Marek
dc.date.accessioned 2017-09-12T12:15:09Z
dc.date.available 2017-09-12T12:15:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4316
dc.description In 1989, he began the process of systemic transformation, which concerned the labor market, based on a rejection of the current legal status of labor law. In the study, changes in the market, the author used the analysis of the institutional and legal in conjunction with the recognition decision policy. The author took the research period of systemic transformation and change in recent years (since 2014) with the proposals programmatic political parties. en_US
dc.description.abstract W 1989 r. rozpoczął się w Polsce proces transformacji systemowej, który dotyczył także rynku pracy. Proces ten został oparty na odrzuceniu dotychczasowego stanu prawnego w zakresie prawa pracy. W badaniu zmian dotyczących rynku pracy autor wykorzystał analizę instytucjonalno-prawną w połączeniu z decyzyjnym ujęciem polityki i posłużył się analizą propozycji programowych partii politycznych działających w Polsce. Badania objęły okres transformacji systemowej i zmiany ostatnich lat (od 2014 r.). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject labour market en_US
dc.subject labour law en_US
dc.subject systemic transformation en_US
dc.subject deciding policy en_US
dc.subject transformacja systemowa en_US
dc.subject decydowanie polityczne en_US
dc.title Przeszłość prawa pracy a współczesna polityka rynku pracy w Polsce en_US
dc.title.alternative History of the labour law and the contemporary labor market policy in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record