DSpace Repository

Sytuacja polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim

Show simple item record

dc.contributor.author Skinder, Marcin
dc.contributor.author Sokołowski, Adam
dc.date.accessioned 2017-09-12T12:10:53Z
dc.date.available 2017-09-12T12:10:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4315
dc.description The aim of the paper is to present the situation of housing policy in the kuyavian-pomeranian voivodeship against the background in Poland. Using the methods of statistical research, the authors defined the state of housing in the region and on this basis they defined the strategic directions of the housing policy of the voivodship. The research shows that there are profound differences in the area of meeting the housing needs depending on the type of settlement (large cities, other cities, villages). In addition, the level of satisfaction of housing needs in the voivodeship is lower than in the whole country. As a result, a policy is needed to reduce the differences in the voivodeship and to achieve a national average in meeting the housing needs of the region. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim na tle całej Polski. Posługując się metodami badań statystycznych, autorzy określili stan mieszkalnictwa w regionie i na tej podstawie zdefiniowali strategiczne kierunki polityki mieszkaniowej województwa. Z badań wynika, że na terenie województwa występują głębokie różnice w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w zależności od rodzaju osadnictwa (wielkie miasta, pozostałe miasta, wieś). Ponadto poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w województwie jest niższy niż w całym kraju. W efekcie niezbędna jest polityka, która pozwoliłaby na redukcję różnic w województwie oraz osiągnięcie średniej krajowej w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w regionie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject apartment en_US
dc.subject housing policy en_US
dc.subject housing law en_US
dc.subject housing needs en_US
dc.subject mieszkanie en_US
dc.subject polityka mieszkaniowa en_US
dc.subject prawo mieszkaniowe en_US
dc.subject potrzeby mieszkaniowe en_US
dc.title Sytuacja polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim en_US
dc.title.alternative Situation of residential policy in kujawsko-pomorskie voivodship en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record