DSpace Repository

Aspiracje życiowe młodych Polaków w kontekście zmieniającej się rzeczywistości - raport z badań

Show simple item record

dc.contributor.author Trempała, Wojciech
dc.contributor.author Rajek, Martyna
dc.contributor.author Pazderska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-09-12T12:05:17Z
dc.date.available 2017-09-12T12:05:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4314
dc.description In this article the authors are presenting the outcomes of their own studies about life goals of young adults in Poland. The empiric material was collected from January till May 2015, on the amount of 700 people who are living in Kujawy and Pomorze province, in age between 16 and 24 years. Main research aim was attempt to answer the question: is current world geopolitical situation has an influence on distraction of feeling safety among young adults and their expectation about their own future. en_US
dc.description.abstract W niniejszym artykule autorzy prezentują wyniki badań własnych dotyczących dążeń życiowych młodych dorosłych w Polsce. Materiał empiryczny zbierany był od stycznia do maja 2015 r. na próbie 700 osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie w wieku od 16 do 24 roku życia. Zasadniczym celem badawczym była próba odpowiedzi na następujące pytania: (1) Czy obecna dynamiczna sytuacja międzynarodowa ma wpływ na zmiany w hierarchii aspiracji życiowych wśród młodych dorosłych? (2) Czy obecnie obserwowana modernizacja kultury oraz hybrydyzacja współczesnych stylów życia przyczynia się do rekonstrukcji deklarowanych dążeń życiowych młodych Polaków? (3) Czy aktualna sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczna w Polsce rzutuje na postawy i decyzje dotyczące przyszłości młodych dorosłych w kraju? en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject young people en_US
dc.subject life aspiration en_US
dc.subject global threatening en_US
dc.subject present en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject aspiracje życiowe en_US
dc.subject globalne zagrożenia en_US
dc.subject współczesność en_US
dc.title Aspiracje życiowe młodych Polaków w kontekście zmieniającej się rzeczywistości - raport z badań en_US
dc.title.alternative The life aspiration of young Polish people in context of changing reality - empiric reflections en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record