Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWiczanowska, Hanna
dc.date.accessioned2017-09-12T11:42:59Z
dc.date.available2017-09-12T11:42:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŚwiat Idei i Polityki 2016, Tom 15.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4312
dc.descriptionThe objective of the article hereto is to present the mechanisms of the memory rights’ protection within the Strasbourg system, based upon the literal resonance of the European Convention of Human Rights and judicial practice of the European Court of Human Rights. Such topic will be subjected to analysis through the legal-dogmatic method which relies upon the construction of the concrete provisions of the Convention as well as jurisprudence of ECHR. The basic hypothesis of the author is the existence of the double standards of memory rights’ protection against negationism, depending from the type of denied memory right.en_US
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów ochrony praw pamięci na gruncie strasburskiego systemu ochrony praw jednostki, opartego na literalnym brzmieniu europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), jak również praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Powyższa problematyka zostanie poddana analizie w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną, sprowadzającą się do wykładni poszczególnych postanowień konwencji, jak również linii orzeczniczej ETPC. Podstawową hipotezą stawianą przez autorkę jest istnienie dwupoziomowego standardu ochrony przed negacjonizmem praw pamięci, w zależności od rodzaju zanegowanego prawa pamięci.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKWen_US
dc.subjectmemory rightsen_US
dc.subjectHolocausten_US
dc.subjectart. 17 ECHRen_US
dc.subjectArmenian Genocideen_US
dc.subjectprawa pamięcien_US
dc.subjectHolokausten_US
dc.subjectart. 17 EKPCen_US
dc.subjectludobójstwo Ormianen_US
dc.titlePrawa pamięci w kontekście art. 17 EKPC - prawo do negacjonizmu czy negacjonizm prawa pamięci?en_US
dc.title.alternativeMemory rights in the context of article 17 ECHR - right to negationism or negationism of the memory rights?en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord