DSpace Repository

Rocznice urodzin weteranów Komunistycznej Partii Chin w polityce wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej

Show simple item record

dc.contributor.author Brona, Adrian
dc.date.accessioned 2017-09-12T11:21:51Z
dc.date.available 2017-09-12T11:21:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4308
dc.description This article analyses functions of birthday commemoration of veterans of Communist Party of China. Content analyses of official ceremonial speeches and case study was applied to research ceremonies of 120th anniversary of Mao Zedong birthday and 100th anniversary of Xi Zhongxun, Hu Yaobang and Liu Huaqing birthdays. The study is based on Maurice Halbwachs’s concept of collective memory. The results shows legitimizing function of those events - both of party rule over China and Xi Jinping leadership in the party. en_US
dc.description.abstract W artykule przeanalizowano funkcje, jakie pełnią w Chinach uroczystości upamiętniające urodziny byłych liderów Komunistycznej Partii Chin. Za pomocą analizy treści oficjalnych przemówień oraz studium przypadku przebadano cztery uroczystości - 120. Rocznicę urodzin Mao Zedonga oraz 100. rocznice urodzin Xi Zhongxuna, Hu Yaobanga oraz Liu Huaqinga. Podstawę teoretyczną stanowiła koncepcja pamięci kolektywnej, którą opracował Maurice Halbwachs. Wyniki wskazują na pełnienie funkcji legitymizacyjnej tych uroczystości w dwóch aspektach. Legitymizacji władzy partii w Chinach oraz Xi Jinpinga w partii. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject collective memory en_US
dc.subject legitimacy en_US
dc.subject Mao Zedong en_US
dc.subject Xi Zhongxun en_US
dc.subject Hu Yaobang en_US
dc.subject Liu Huaqing en_US
dc.subject Xi Jinping en_US
dc.subject Communist Party of China en_US
dc.subject pamięć kolektywna en_US
dc.subject Komunistyczna Partia Chin en_US
dc.title Rocznice urodzin weteranów Komunistycznej Partii Chin w polityce wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej en_US
dc.title.alternative Birthday Anniversaries of the Veterans of Communist Party of China in the Internal Politics of the People’s Republic of China en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record