DSpace Repository

Inkluzje spraw polityczno-społecznych i światopoglądowych w badaniach z zakresu historii sztuki średniowiecznej. Studia przypadku

Show simple item record

dc.contributor.author Waszak, Przemysław
dc.date.accessioned 2017-09-12T10:59:25Z
dc.date.available 2017-09-12T10:59:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4305
dc.description Medieval art frequently had political functions. After depicting the scope of political aspects and an example of political thoughts in Ottonian illuminated manuscripts there is an analysis of perspectives on medieval art. For example, point of view at Romanesque architecture can be marked in terms of outlook typical for a particular period. All the more important is the large-scale recent research on Romanesque architecture in Poland. There are attempts at demythologization of art and attempts to free the approach to art of ideology. Two different examples of well-known Gothic equestrian statues were discussed. Approaches to both sculptures and reception of them became politicized. The aim of discussions in this article was to point the political aspects in approach to works of art and in analyses of them. One of the conclusions is that the changing within the space o time political factor should be in many cases taken into consideration. In addition to that, the works of art should always be treated first of all as aesthetic, artistic objects. en_US
dc.description.abstract Sztuka średniowieczna nierzadko pełniła funkcje polityczne. Po nakreśleniu zakresu i przykładu aspektów politycznych w iluminatorstwie ottońskim następuje analiza ujęć sztuki średniowiecznej. Na przykład podejście do architektury romańskiej może być nacechowane światopoglądem charakterystycznym dla danej epoki. Tym ważniejsze są szeroko zakrojone, przeprowadzane badania obejmujące architekturę romańską w Polsce. Podejmowane są próby demitologizacji sztuki i odideologizowania podejścia do niej. Omówiono dwa odmienne przykłady upolitycznienia tego, jak odbierano dwie bardzo znane gotyckie statuy. Rozważania, których celem było wskazanie aspektów politycznych w podejściu do dzieł sztuki w ich analizach, prowadzą do wniosku o konieczności uwzględniania zmiennego czynnika politycznego, ale też zwracania uwagi na dzieła sztuki po prostu jako obiekty artystyczne. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject art history en_US
dc.subject Middle Ages en_US
dc.subject art en_US
dc.subject reception en_US
dc.subject art and politics en_US
dc.subject art history and politics en_US
dc.subject interpretations en_US
dc.subject historia sztuki en_US
dc.subject średniowiecze en_US
dc.subject sztuka en_US
dc.subject recepcja en_US
dc.subject sztuka a polityka en_US
dc.subject historia sztuki a polityka en_US
dc.subject interpretacje en_US
dc.title Inkluzje spraw polityczno-społecznych i światopoglądowych w badaniach z zakresu historii sztuki średniowiecznej. Studia przypadku en_US
dc.title.alternative Inclusions of socio-political matters and matters considered in terms of outlook in the medieval art history research. Case studies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record