Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Aksjologiczne i ideowe fundamenty doktryn liberalnych wobec kwestii ekonomicznych 

      Rozen, Łukasz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
      Klasyczny liberalizm polityczny nie był związany z konkretną koncepcją ekonomiczną, choć J. Locke uznał prawo do własności za fundamentalne prawo natury. W późniejszym okresie liberalizm zaczął odnosić się do kwestii ...