Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Sytuacja polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim 

      Skinder, Marcin; Sokołowski, Adam (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
      Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim na tle całej Polski. Posługując się metodami badań statystycznych, autorzy określili stan mieszkalnictwa w regionie i ...