Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Kompetencje i zadania Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w ramach polityki bezpieczeństwa 

   Sokołowski, Adam (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   W ramach artykułu autor dokonał analizy organów administracji publicznej właściwej w sprawach polityki bezpieczeństwa, skupionej pod egidą Prezesa Rady Ministrów i samej Rady Ministrów. Dokonując przeglądu najważniejszych ...
  • Sytuacja polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim 

   Skinder, Marcin; Sokołowski, Adam (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim na tle całej Polski. Posługując się metodami badań statystycznych, autorzy określili stan mieszkalnictwa w regionie i ...