Wyświetlanie pozycji 21-26 z 26

  • Политические устремления казахстанской молодежи 

   Абдирайымова, Г.С.; Шнарбекова, М.К. (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   В статье анализируется степень заинтересованности и участия молодых казахстанцев в политической жизни страны. Согласно данным социологического исследования, проведенного в 2015 году среди молодежи, прослеживается региональная ...
  • Kompetencje i zadania Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w ramach polityki bezpieczeństwa 

   Sokołowski, Adam (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   W ramach artykułu autor dokonał analizy organów administracji publicznej właściwej w sprawach polityki bezpieczeństwa, skupionej pod egidą Prezesa Rady Ministrów i samej Rady Ministrów. Dokonując przeglądu najważniejszych ...
  • Problems and prospects of the Eurasian Economic Union: SWOT analysis 

   Mussatayev, Seilbek; Kaidarova, Assem; Mekebaeva, Maigul (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   In this article the authors examine the impact of integration processes on the competitiveness of national economies of the participating countries of the Eurasian Economic Union (EAEC). Any integration, including integration ...
  • Przyszłość przez przeszłość - rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa 

   Raczyński, Mikołaj (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno, najczęściej podkreślane, skierowane ku przeszłości ...
  • Narracje na temat aneksji Krymu na łamach „Foreign Affairs” w świetle teorii stosunków międzynarodowych 

   Walewicz, Piotr (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   Publikacje w zachodniej prasie specjalistycznej dotyczące zachowań międzynarodowych Federacji Rosyjskiej od zawsze wpisują się w jakiś konkretny paradygmat stosunków międzynarodowych. Artykuł jest analizą opinii i poglądów ...
  • Nurty myśli politycznego marginesu. Sprzeczności i niedopowiedzenia 

   Malendowicz, Paweł (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   Przedmiotem artykułu są marginalne nurty myśli politycznej oraz ich sprzeczności i niedopowiedzenia. W artykule opisano następujące kierunki myśli politycznej: anarchizm, komunizm, nacjonalizm, monarchizm, transhumanizm, ...