Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWalat, Wojciech
dc.date.accessioned2017-08-31T11:59:49Z
dc.date.available2017-08-31T11:59:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2017, nr 13, s. 11-25.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4243
dc.descriptionThe development of the theory and practice of textbooks is inextricably linked with the development of the theory of school books, the theory of the technical means of teaching and with media education. The development of these three areas of specific pedagogical theory has clearly the Polish identity and direction of research. The study assumes the superiority of the concept of school books (in relation to the text books) as a publication intended for the school. So far, textbook and school book were virtually identical terms, used interchangeably.en_US
dc.description.abstractRozwój teorii i praktyki podręcznika szkolnego jest nierozerwalnie związany z rozwojem teorii książki szkolnej, teorii technicznych środków dydaktycznych oraz edukacji medialnej. Rozwój tych trzech dziedzin szczegółowych teorii pedagogicznych ma wyraźnie polską tożsamość i kierunek badań. W opracowaniu przyjęto założenie o nadrzędności pojęcia książki szkolnej (w stosunku do podręcznika) jako publikacji przeznaczonej dla szkoły. Dotychczas podręcznik i książka szkolna były pojęciami właściwie tożsamymi, stosowanymi wymiennie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpodręcznik szkolnyen_US
dc.subjectśrodki dydaktyczneen_US
dc.subjectedukacja medialnaen_US
dc.subjectschool textbooken_US
dc.subjectteaching materialsen_US
dc.subjectmedia educationen_US
dc.titlePodręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowejen_US
dc.title.alternativeSchool textbook for general and vocational educationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord