Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Wojciech Walat
  Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej
 • Fabian Andruszkiewicz, Danuta Kulik-Grzybek
  Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy
 • Jolanta Jarocka-Piesik
  Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych
 • Gabriela Chorab
  Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym
 • Włodzimierz Olszewski
  Wybrane przemiany społeczne w ponowoczesnym świecie - implikacje dla edukacji i stylu życia seniorów

 • Raporty z badań
 • Agnieszka Hłobił
  Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły
 • Grzegorz Sanecki
  Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli
 • Elżbieta Sałata
  Innowacyjny nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej
 • Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
  „Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji”- projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego
 • Katarzyna Sławińska
  Comparative analysis of professional competencies of VET trainers in the construction sector in Poland, France and Romania
 • David Imber, David Booth
  Employment councelling: what works for disadvantaged people

 • Recenzje
 • Anna Wawrzonek, Magdalena Barańsk
  Ewy Solarczyk-Ambrozik (red.) / Lifelong Learning for labour market needs, Poznań 2016

 • Sprawozdania
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Ogólnopolska konferencja naukowa Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, Ciechocinek 19-20.09.2016 r.
 • Barbara Kowalczyk
  V Konferencja Naukowa z cyklu Edukacja i praca: Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne, Warszawa 28.10.2016 r.
 • Najnowsze pozycje