Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy 

      Andruszkiewicz, Fabian; Kulik-Grzybek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
      W artykule poruszono problematykę związaną z kształceniem kompetencji zawodowych w świetle aktualnych wymagań rynku pracy, a także zarys najistotniejszych kompetencji twardych i miękkich poszukiwanych wśród osób chcących ...