Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Linguistics Applied
 • Cornelia Zelinsky-Wibbelt
  Identifying compounds and collocations among adjective-noun constructions in English
 • Tatiana Kaminskaya, Tamara Szmielowa
  Гламурв языковом и медийном пространстве современной россии
 • Tamara Grigoriewa, Lilia Marszałek, Marek Marszałek
  Польско-русский лексико-фразеологический диалог
 • Marek Marszałek
  Rusycyzmy leksykalne w potocznej odmianie współczesnej polszczyzny
 • Krzysztof Kosecki
  O formach ucieleśnienia znaczeń w metaforze i metonimii pojęciowej
 • Anna Drogosz
  Polysemous nature of the Polish marker "się"
 • Katarzyna Kukowicz-Żarska
  Prägung der kulturellen, sozialen und historischen Merkmale auf die Sprache als Phänomen ihrer lexikalischen Vielfalt anhand der polnischen, deutschen und russischen substantivischen Kollokationen
 • Anna Bączkowska
  Reguła grzeczności w komunikacji kobieta-mężczyzna

 • Educational Linguistics
 • Aldona Sopata
  The acquisition of negation in Early Child Polish
 • Dorota Nowacka
  Towards a model of communication strategy development
 • Ilona Banasiak-Ryba
  Cultural background and the use of vocabulary learning strategies
 • Izabela Bawej
  Lexikalische Fehler als Ergebnis unterschiedlicher Wahrnehmung der außersprachlichen Wirklichkeit (anhand der Kontrastivhypothese)
 • Agnieszka Kurzyńska
  Metajęzyk czy socjolekt młodych neofilologów, czyli o studenckiej kreatywności językowej słów kilka
 • Dorota Werbińska
  Qualities of an effective language teacher - teacher and learner perspectives

 • Applied Linguistic
 • Danuta Stanulewicz, Andrzej M. Skrzypiec
  Is Welsh an Endangered Language?
 • Magdalena Jaszczewska
  Święty Jerzy w wierzeniach i przysłowiach polskich
 • Magdalena Jaszczewska
  Odzwierciedlenie kultu świętej Agaty w przysłowiach polskich
 • Rafał Zimny, Przemysław Żukiewicz
  The emotionality of Jarosław Kaczyński's Language versus the efficiency of the political messaging: a political-linguistic survey

 • Reviews
 • Włodzimierz Sobkowiak
  Multimedialny kurs wymowy angielskiej "Say it right", Atena 2009
 • Wiesław Marcysiak
  Elżbieta Gajek, Dominika Goltz-Wasiucionek (red.) / Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych, Bydgoszcz 2008
 • Izabela Bawej
  Elżbieta Zawadzka / Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004
 • Paweł Nowak
  M. Święcicka (red.) / Język w nie zawsze wielkim mieście, Miasto 2 - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, Bydgoszcz 2008
 • Anna Bączkowska
  Giuseppe Palumbo, Key Terms in Translation Studies, London 2009
 • Anna Kizińska
  Deborah Cao / Translating Law, Clevendon 2007

 • Reports
 • Raffaella Panizzon
  Report on the International Conference "Emerging Topics in Translation and Interpreting - Nuovi percorsi in traduzione e interpretazione", Trieste 2010
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej