DSpace Repository

Aktywność zawodowa współczesnych kobiet - trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków

Show simple item record

dc.contributor.author Pufal-Struzik, Irena
dc.date.accessioned 2017-07-11T09:05:25Z
dc.date.available 2017-07-11T09:05:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4063
dc.description The article reviews research on the manifestations and difficulties in professional activity of modern women. It presents some differences in the fulfilment of professional roles by men and women, from the perspective of women going beyond the traditionally assigned roles of wives and mothers, and therefore also beyond common stereotypical judgments about gender. The paper also identifies a number of individual and social barriers to professional activity of women, being self-employed (making business by entrepreneurial women) or involved in a professional creative activity. Many of these barriers have their roots not only in the biology of the brain and genes, but also appear due to the gender socialization and different social experiences of girls and boys. They impede adult women’s self-fulfilment in roles of: an employee, entrepreneurs, creative people, and the reconciliation of these roles with family roles without experiencing fear, remorse, and uncertainty. en_US
dc.description.abstract W artykule dokonano przeglądu badań nad przejawami i trudnościami w aktywności zawodowej współczesnych kobiet. Przedstawiono różnice w realizacji ról zawodowych przez kobiety i mężczyzn z perspektywy wychodzenia przez kobiety poza tradycyjnie przypisane im role żony i matki, a zatem także poza powszechne stereotypowe sądy społeczne dotyczące płci. Wskazano także wiele barier indywidualnych i społecznych w funkcjonowaniu zawodowym kobiet, w samozatrudnieniu (podejmowaniu działalności gospodarczej przez kobiety przedsiębiorcze) oraz profesjonalnej działalności twórczej. Znaczna część tych barier ma korzenie nie tylko w biologii mózgu, w genach, ale również wynika z socjalizacji rodzajowej oraz różnych doświadczeń społecznych dziewcząt i chłopców. Dorosłym kobietom utrudniają one samorealizację w rolach: pracownika, przedsiębiorcy, osoby twórczej oraz godzenie ich z rolami rodzinnymi bez doświadczania obaw, wyrzutów sumienia czy niepewności. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kobiety en_US
dc.subject bariery w realizacji ról płciowych en_US
dc.subject women en_US
dc.subject barriers in the implementation of gender roles en_US
dc.title Aktywność zawodowa współczesnych kobiet - trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków en_US
dc.title.alternative Professional Activity Of Modern Women - Difficulties in Realization of New Roles and Traditional Duties en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record