DSpace Repository

Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości - znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, L.
dc.contributor.author Celińska-Miszczuk, Agata
dc.date.accessioned 2017-07-11T08:24:47Z
dc.date.available 2017-07-11T08:24:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4059
dc.description Overweight, obesity and dieting have been the topics of many studies carried out by different specialists, including psychologists. The sound and growing knowledge of causes, consequences and possible ways of treatment of excessive body weight does not protect people from becoming overweight or obese. The aim of this paper is to analyse the process of dieting from an individual perspective taking into account the role of cooperation between the person and the environment for the effectiveness of dieting. The advocates of this perspective accentuate that the actions of the person (individual) are taken in a specific, situational and individual context; they also emphasize the role of individual engagement and motivation. Analysing dieting one can notice that it is often narrowed down only to changes in dietary habits (diet) and behavioural ones (undertaking physical activity), while losing the individuality of the actions and the role of his or her mutual relationship with the environment. Such attitude often does not lead to long-term reduction of body weight. Adopting an individual perspective which takes account of the role of cooperation between the person and the environment in the process of dieting may complement the analyses found in the literature on the subject focused on the role of the factors of psychological nature, thereby offering a broader perspective on the issue of reduction of excessive body weight
dc.description.abstract Nadwaga, otyłość i odchudzanie są przedmiotem badań wielu specjalistów, w tym psychologów. Ugruntowana i ciągle rozrastająca się wiedza na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów leczenia nadmiernej masy ciała nie chroni kolejnych osób przed nadwagą czy otyłością. Celem tego artykułu jest analiza procesu odchudzania z perspektywy podmiotowej uwzględniającej jednocześnie rolę współdziałania osoby i otoczenia dla przedsięwzięcia skutecznych działań w procesie odchudzania. Zwolennicy tej perspektywy akcentują, że działania osoby (podmiotu) podejmowane są w konkretnym, sytuacyjnym i osobistym kontekście, a także podkreślają rolę osobistego zaangażowania i właściwej jedynie człowiekowi motywacji działania. Analizując proces odchudzania, można zauważyć, że często redukuje się go jedynie do zmiany nawyków żywieniowych (diety) i behawioralnych (aktywności fizycznej), gubiąc w nim podmiot podejmowanych działań oraz rolę jego wzajemnej relacji z otoczeniem. Takie podejście często nie prowadzi do długotrwałej redukcji masy ciała. Przyjęcie perspektywy podmiotowej, biorącej pod uwagę jednocześnie znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania, może dopełnić obecne w literaturze przedmiotu analizy skoncentrowane na uwzględnieniu roli czynników psychologicznej natury, a tym samym przyczynić się do szerszego spojrzenia na problem redukcji nadmiernej masy ciała. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject odchudzanie en_US
dc.subject otyłość en_US
dc.subject perspektywa podmiotowa en_US
dc.subject dieta en_US
dc.subject dieting en_US
dc.subject obesity en_US
dc.subject individual perspective en_US
dc.subject diet en_US
dc.title Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości - znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania en_US
dc.title.alternative Individual perspective and the problem of overweight and obesity - the role of cooperation between the person and the environment in the process of dieting en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record