Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWiśniewska, L.
dc.contributor.authorCelińska-Miszczuk, Agata
dc.date.accessioned2017-07-11T08:24:47Z
dc.date.available2017-07-11T08:24:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4059
dc.descriptionOverweight, obesity and dieting have been the topics of many studies carried out by different specialists, including psychologists. The sound and growing knowledge of causes, consequences and possible ways of treatment of excessive body weight does not protect people from becoming overweight or obese. The aim of this paper is to analyse the process of dieting from an individual perspective taking into account the role of cooperation between the person and the environment for the effectiveness of dieting. The advocates of this perspective accentuate that the actions of the person (individual) are taken in a specific, situational and individual context; they also emphasize the role of individual engagement and motivation. Analysing dieting one can notice that it is often narrowed down only to changes in dietary habits (diet) and behavioural ones (undertaking physical activity), while losing the individuality of the actions and the role of his or her mutual relationship with the environment. Such attitude often does not lead to long-term reduction of body weight. Adopting an individual perspective which takes account of the role of cooperation between the person and the environment in the process of dieting may complement the analyses found in the literature on the subject focused on the role of the factors of psychological nature, thereby offering a broader perspective on the issue of reduction of excessive body weight
dc.description.abstractNadwaga, otyłość i odchudzanie są przedmiotem badań wielu specjalistów, w tym psychologów. Ugruntowana i ciągle rozrastająca się wiedza na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów leczenia nadmiernej masy ciała nie chroni kolejnych osób przed nadwagą czy otyłością. Celem tego artykułu jest analiza procesu odchudzania z perspektywy podmiotowej uwzględniającej jednocześnie rolę współdziałania osoby i otoczenia dla przedsięwzięcia skutecznych działań w procesie odchudzania. Zwolennicy tej perspektywy akcentują, że działania osoby (podmiotu) podejmowane są w konkretnym, sytuacyjnym i osobistym kontekście, a także podkreślają rolę osobistego zaangażowania i właściwej jedynie człowiekowi motywacji działania. Analizując proces odchudzania, można zauważyć, że często redukuje się go jedynie do zmiany nawyków żywieniowych (diety) i behawioralnych (aktywności fizycznej), gubiąc w nim podmiot podejmowanych działań oraz rolę jego wzajemnej relacji z otoczeniem. Takie podejście często nie prowadzi do długotrwałej redukcji masy ciała. Przyjęcie perspektywy podmiotowej, biorącej pod uwagę jednocześnie znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania, może dopełnić obecne w literaturze przedmiotu analizy skoncentrowane na uwzględnieniu roli czynników psychologicznej natury, a tym samym przyczynić się do szerszego spojrzenia na problem redukcji nadmiernej masy ciała.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectodchudzanieen_US
dc.subjectotyłośćen_US
dc.subjectperspektywa podmiotowaen_US
dc.subjectdietaen_US
dc.subjectdietingen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectindividual perspectiveen_US
dc.subjectdieten_US
dc.titlePerspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości - znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzaniaen_US
dc.title.alternativeIndividual perspective and the problem of overweight and obesity - the role of cooperation between the person and the environment in the process of dietingen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord