DSpace Repository

Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego

Show simple item record

dc.contributor.author Nogaj, Anna Antonina
dc.contributor.author Ossowski, Roman
dc.date.accessioned 2017-04-03T11:01:08Z
dc.date.available 2017-04-03T11:01:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 1. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3992
dc.description.abstract Artykuł koncentruje się wokół problematyki związanej z wybranymi wymiarami psychospołecznego funkcjonowania uczniów szkół muzycznych. Bezpośrednio dotyczy związku między cechami osobowości młodzieży uzdolnionej muzycznie a odczuwanym poziomem otrzymywania przez nich wsparcia społecznego. Badania zaprezentowane w niniejszym artykule były przeprowadzone wśród uczniów polskich szkół muzycznych, w różnych regionach kraju. W ramach prezentowanych badań wykorzystano (1) autorskie narzędzie do pomiaru wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych, którego treść poszczególnych pytań dostosowano do specyfiki nauki w szkole muzycznej oraz (2) Inwentarz Osobowości NEO-FFI Paula Costy i Roberta McCrae. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie siły związku między poziomem cech osobowości uczniów szkół muzycznych a rodzajami wsparcia społecznego (wsparcie emocjonalne, instrumentalne, informacyjne i wartościujące) otrzymywanego od różnych grup społecznych (rodzice, nauczyciel przedmiotu głównego, inni nauczyciele, koledzy ze szkoły muzycznej, koledzy spoza szkoły muzycznej). W wymiarze wsparcia społecznego badania miały charakter innowacyjny, a w zakresie cech osobowości pozwoliły na polemikę z dotychczasowymi badaniami realizowanymi w populacji uczniów polskich szkół muzycznych, jak i z badaniami zagranicznymi. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject uczniowie szkół muzycznych en_US
dc.subject osobowość en_US
dc.subject wsparcie społeczne en_US
dc.title Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego en_US
dc.title.alternative Personal traits of music school students and the level of received social support en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record