DSpace Repository

Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych

Show simple item record

dc.contributor.author Ludwikowska, Karolina
dc.contributor.author Steuden, Stanisława
dc.date.accessioned 2017-04-03T10:53:36Z
dc.date.available 2017-04-03T10:53:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 1. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3991
dc.description.abstract Celem niniejszych badań było poznanie związku między uzależnieniem rodzica od alkoholu a percepcją procesu żałoby u dorosłych dzieci. W badaniach wzięło udział 112 pełnoletnich kobiet i mężczyzn (45 osób pochodzących z rodzin alkoholowych i 67 osób, których żaden z rodziców nie był uzależniony). Polegały one na porównaniu percepcji dynamiki procesu radzenia sobie z utratą i sposobu doświadczania utraty między powyższymi grupami. Do badania dynamiki procesu wykorzystano inwentarz IDWL Caserty i Lunda w polskiej wersji językowej. Zmiany w zakresie sposobu przeżywania żałoby badano Skalą Doświadczania Utraty Steuden i Kurtyki. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby pochodzące z rodzin alkoholowych nie różnią się istotnie od grupy kontrolnej w zakresie postrzeganej dynamiki procesu radzenia sobie ze stratą. Jednak istotnie więcej osób w stosunku do grupy kontrolnej mimo upływu czasu nadal doświadcza pustki i opuszczenia. Pomoc tej grupie w aktywnym poszukiwaniu wsparcia mogłaby minimalizować negatywne emocje doświadczane w konsekwencji śmierci bliskiej osoby. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject żałoba en_US
dc.subject radzenie sobie ze stratą en_US
dc.subject rodzina alkoholowa en_US
dc.title Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych en_US
dc.title.alternative Coping with loss and the way of experiencing the death of a parent by adults from alcoholic and non-alcoholic families en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record