Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorZając, Dariusz
dc.date.accessioned2016-09-28T13:05:21Z
dc.date.available2016-09-28T13:05:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationW: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin 2013, s. 579-590.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7702-799-8
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3788
dc.descriptionNowadays, professional career has become a fairly popular issue. It tends to be perceived in a differentiated manner as a result of changes taking place in social reality. Professional career occupies a special place in the teaching profession, which is characterized by different dimensions. One of them, referring to the professional activity of teachers, is the ethical dimension. It applies not only to the teacher as someone cultivating his or her profession, but in particular to a set of activities that teachers engage in within the course of their professional career. Thus, the course of a teacher’s career may not be devoid of the ethical element. It largely determines the quality of the educational services provided by the teacher, regardless of the degree of professional rank held by him or her. It seems reasonable, therefore, to draw attention to the different ways of understanding teachers’ professional career, teachers’ professional work and, in particular, its ethical dimension, Polish teachers’ professional promotion in rank, teacher’s professional career, and in particular its ethical reference.en_US
dc.description.abstractKariera zawodowa w obecnych czasach stała się kwestią dość popularną. Zmiany dokonujące się w rzeczywistości społecznej skłaniają do postrzegania tejże kariery w sposób zróżnicowany. Kariera zawodowa zajmuje szczególne miejsce w zawodzie nauczyciela, którego charakteryzują poszczególne wymiary. Jednym z wymiarów, odnoszącym się do aktywności zawodowej nauczycieli, jest wymiar etyczny. Dotyczy on nie tylko samego nauczyciela jako kogoś uprawiającego swój zawód, ale w szczególności zespołu czynności, które podejmuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Przebieg pracy zawodowej nauczyciela nie może być więc pozbawiony pierwiastka etycznego. To on w znacznym stopniu przesądza o jakości świadczonych usług edukacyjnych bez względu na posiadany przez niego stopień awansu zawodowego. Zasadne wydaje się więc zwrócenie uwagi na zróżnicowane sposoby pojmowania kariery zawodowej, pracę zawodową nauczyciela, jej wymiar etyczny, awans zawodowy polskiego nauczyciela, karierę zawodową nauczyciela, a w szczególności jej etyczne odniesienia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo KULen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectpraca zawodowa nauczycielien_US
dc.subjectetyka zawodowa nauczycielien_US
dc.subjectkariera zawodowa nauczycielien_US
dc.subjectawans zawodowy nauczycielien_US
dc.titleEtyczne aspekty kariery zawodowej nauczycielien_US
dc.title.alternativeEthical aspects of teachers’ professional careeren_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord