DSpace Repository

Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Kukla, Daniel
dc.date.accessioned 2016-09-08T13:16:53Z
dc.date.available 2016-09-08T13:16:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 63-72 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3737
dc.description The ever-changing labour market forces consistent improvement, preferably in different areas at the same time. It requires flexibility, mobility and creativity. The unit has to deal with it and try to meet the demands of today’s employers. Scientific and technological progress causes changes in all spheres of life. Our attitudes, lifestyle and career paths undergo transformation. Modern society is also the creator of the market, which forces certain attitudes and behaviour. The study presents the evolution of society at a certain “quality” in the context of the requirements and expectations of the labour market. en_US
dc.description.abstract Zmieniający się wciąż rynek pracy wymusza stałe doskonalenie się, najlepiej w różnych dziedzinach jednocześnie. Wymaga elastyczności, mobilności i kreatywności. Jednostka musi się z tym pogodzić i starać się sprostać wymaganiom dzisiejszych pracodawców. Postęp naukowo-techniczny wywołuje zmiany we wszystkich sferach życia. Przeobrażeniu ulegają nasze postawy, styl życia oraz przebieg kariery zawodowej. Współczesne społeczeństwo jest zarazem kreatorem rynku, który wymusza określone postawy i zachowania jednocześnie. W opracowaniu dokonano przedstawienia kształtowania się społeczeństwa o określonej „jakości” w kontekście wymagań i oczekiwań rynku pracy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject młode pokolenia en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject społeczeństwo en_US
dc.subject globalizacja en_US
dc.subject kariera en_US
dc.subject labour market en_US
dc.subject the young generation en_US
dc.subject education en_US
dc.subject society en_US
dc.subject globalization en_US
dc.title Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy en_US
dc.title.alternative Modern society in the context of the creation of the labour market en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record