Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Wiesław Sztumski
  Ekologia pracy i sozologia pracy
 • Barbara Baraniak
  Pedagogika pracy zorientowana prośrodowiskowo
 • Jerzy Kunikowski
  Problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa
 • Daniel Kukla
  Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy
 • Andrzej Zygadło
  Poczucie podmiotowości pracowników w organizacjach opartych na wiedzy. Gotowość do rezygnacji z podmiotowości wśród menedżerów korporacji międzynarodowych
 • Tatiana Walkowiak
  Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli
 • Jakub Grygutis
  Status prawny nauczyciela w stanie nieczynnym w Karcie Nauczyciela
 • Beata Jakimiuk
  Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych
 • Katarzyna Pardej
  Tworzenie modeli wyobrażeniowych zjawisk i procesów w szkolnictwie zawodowym

 • Raporty z badań
 • Elżbieta Gaweł-Luty, Dorota Kiełb-Grabarczyk
  Sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Sprawozdanie z badań
 • Agnieszka Sobolewska-Popko
  Kreacje zawodowe matek w ich narracjach
 • Magdalena Barańska
  Alternatywny scenariusz projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki UAM w świetle wyników badań
 • Adam Gawroński
  Perspektywy i wyznaczniki karier zawodowych z punktu widzenia kierowników i przedsiębiorców

 • Recenzje
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Norbert G. Pikuła / Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji dla starości. Kraków 2015

 • Sprawozdania
 • Jarosław Korczak
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, Ustroń 1–3.02.2016 r.
 • Katarzyna Ludwikowska
  III Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uczenie się przez całe życie. Rozwój - kariera - praca, Poznań 6.04.2016 r.
 • Najnowsze pozycje